آموزگاران در غور: با مُزد اندک نمی توانند نیازمندی هایشان را تامین کنند

آموزگاران در غور: با مُزد اندک نمی توانند نیازمندی هایشان را تامین کنند

معترضان می‌گویند که معلمین در این ولایت با مشکلات و چالش های فراوان مواجه بوده و نمی توانند نیازمندی های زندگی شان را با مُزد اندک تامین کنند.

شماری از معترضان در ولایت غور در پیوند به طرح یکسان سازی معاشات کارمندان می گویند که نمی توانند نیازمندی های زندگی شان را با مُزد اندک تامین کنند.

میراحمد ابراهیمی یک تن از آموزگاران در ولایت غور می گوید که اگر طرح یکسان سازی حقوق و امتیازات مامورین خدمات ملکی عملی نشود، روند آموزش و پرورش در این ولایت با مشکل مواجه شده و آنان نمی توانند به تدریس دادمه دهند.

آقای ابراهیمی می‌افزاید که بارها حکومت برای افزایش حقوق و امتیازات شان تعهد کرده، اما تا هنوز عملی نشده‌است.

این آموزگاران با حمایت از مجلس نمایندگان کشور مبنی بر رد بودجه سال مالی ۱۴۰۰ از آنان می خواهند که تا عملی شدن طرح یکسان سازی حقوق و امتیازات مامورین خدمات ملکی سندی بودجه را تصویب نکنند.

آنان همچنان از ریاست جمهوری و وزارت مالیه کشور می خواهند که به خواست آموزگاران و مامورین خدمات ملکی توجه جدی کرده و طرح یکسان سازی معاشات را عملی کنند.

نزدیک از دو ماه از آغاز سال مالی گذشته است اما تا کنون سندی بودجه سال مالی ۱۴۰۰ از سوی مجلس نمایندگان کشور تصویب نشده است.