مرز اسلام قلعه دوباره به حالت عادی برگشت

مرز اسلام قلعه دوباره به حالت عادی برگشت

اداره محلی هرات از بازگشایی مجدد مرز اسلام قلعه خبر داده و گفته است که مرز میان افغانستان و ایران پس از گذشت ۶ روز اکنون دوباره به روی واسطه‌های نقلیه بازگردیده و صد‌ها واسطه از طریق آن رفت و آمدشان را آغاز کرده اند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات میگوید با پیگری جدی وتلاش‌های اداره محلی و مقامات مرکزی کشور آنان موفق شدند تا سیستم گمرک را دوباره فعال سازند و روند انتقال کالاها میان دو کشور را از سر گیرند.

آقای فرهاد به سکتورهای خصوصی اطمینان می ‌دهد که برای رفت آمد و انتقال اموال شان از طریق مرز اسلام قلعه کدام ممانعت وجود ندارد.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع و ترانسپورت هرات می‌گویند آتش سوزی در  گمرک اسلام قلعه باعث نابودی بیشتر از یک هزار واسطه نقلیه و مقدار زیادی از اموال آنان شده که عامل اصلی آن مسؤلین گمرک، پولیس و بی کفایتی مسؤلین ذیربط می‌باشد.

با این همه آقای فرهاد از پیگیری جدی آتش سوزی گمرک اسلام قلعه از سوی مسؤلین اداره محلی هرات و مقامات مرکزی حرف می‌زند.