اتحادیه سراسری صرافان: در صورت بی توجهی حکومت بیشتر از قبل متحد و سایر فعالیت اقتصادی قطع خواهد شد

اتحادیه سراسری صرافان: در صورت بی توجهی حکومت بیشتر از قبل متحد و سایر فعالیت اقتصادی قطع خواهد شد

باوجودیکه چهارده روز از اعتصاب اتحادیه سراسری صرافان افغانستان می گذرد، حکومت تاهنوز به خواست‌شان رسیدگی نکرده است.

اما این اتحادیه هشدار میدهد اگر دولت به خواست‌های مشروع شان رسیدگی نکند آنان بیشتر از قبل متحد بوده و تا رسیدن به خواست‌هایشان سایر فعالیت های اقتصادی خود را نیز قطع خواهند کرد.

هاشم روضه، سخنگوی این اتحادیه امروز (شبنه، دوم حوت) به رسانه ها گفت تا زمانی‌که بانک مرکزی به خواست‌های مشروع آنان پاسخ مثبت ندهد، فعالیت‌های خود را از سر نخواهند گرفت.

به گفته آقای روضه، در این همایش اعتراضی در کابل حدود دو هزار صراف جمع شده‌اند و در ولایات نیز این اعتصاب کاری ادامه دارد.

وی افزود که بانک مرکزی بدون توجه به پیشنهاد صرافان، توزیع و تمدید جوازهای انفرادی صرافی و خدمات پولی را لغو کرده که باعث بروز مشکلات کاری در مرکز و ولایات شده است.

مسئولان دافغانستان بانک در پاسخ به این اعتراض صرافان پیش از این گفته بودند که دافغانستان بانک از صرافان خواسته که فعالیت‌های خود را در چهارچوب شرکت‌های خدمات پولی تنظیم کنند. بانک مرکزی هدف از وضع مقررات جدید را مبارزه با تروریزم و پولشویی خوانده است.