چهار کارمند پشتنی بانک به اتهام اختلاس به زندان محکوم شدند

چهار کارمند پشتنی بانک به اتهام اختلاس به زندان محکوم شدند

دادگاه عالی کشور اعلام کرده است که رییس پیشین پشتنی بانک و سه کارمند آن به اتهام اختلاس، تزویر و سؤ استفاده از صلاحیت های وظیفوی هر کدام به پنج الی شش سال زندان محکوم و به پرداخت ۹۰۰ هزار دالر امریکایی جریمه نقدی شده‌است.

به نقل از اعلامیه، حیات الله دیانی، رییس پیشین پشتنی بانک به شش‌و‌نیم سال و عبدالهادی، نصیراحمد و دل آقا به عنوان شرکای جرمی هر یک به پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به زندان شدند.
اعلامیه همچنان افزوده است که این افراد هر کدام به پرداخت ۹۰۰ هزار دالر امریکایی نیز جریمه شده است.

این در حالی است که دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در سال ۱۳۹۶ نیز حیات الله دیانی؛ رییس پیشین پشتنی بانک را به جرم اختلاس پنجاه میلیون افغانی، به پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده بود