حاشیه رفتن گفتگوهای صلح قطر؛ خلیل زاد طرح حکومت انتقالی را با خود آورده است

حاشیه رفتن گفتگوهای صلح قطر؛ خلیل زاد طرح حکومت انتقالی را با خود آورده است

زلمی خلیل‌زاد در دیدار با مقام‌های حکومتی و شماری از سیاست‌گران افغان، طرح حکومت انتقالی و یا مشارکتی را مطرح کرده است.

پس از آنکه زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شد با شماری زیاد از مقام‌های حکومتی به‌شمول رییس جمهور غنی دیدار کرد.

اکنون منبع‌ها از گفتگو‌های خلیل‌زاد با سیاست گران افغان پرده برداری کرده است.

بر بنیاد اطلاعات که به رسانه‌ها درز کرده، خلیل‌زاد طرح حکومت انتقالی را با میان‌جگری سازمان ملل متحد مطرح کرده است.

به گفته‌ی منبع‌ها، قرار است زلمی خلیل زاد فردا به قطر برود و در باره این طرح با مقام‌های گروه طالبان نیز صحبت کند.

هر چند تا کنون مشخص نیست که سیاست گران افغان در باره این طرح چی واکنش داشته است؛ اما پیش از این شماری زیاد از سیاست گران افغان تنها راه حل بحران فعلی را حکومت موقت با حفظ نظام گفته اند.