نافرمانی یک فرمانده‌ محلی در هرات؛جان دو تن را گرفت و ده‌ها تن را روانه بیمارستان کرد

نافرمانی یک فرمانده‌ محلی در هرات؛جان دو تن را گرفت و ده‌ها تن را روانه بیمارستان کرد

به دنبال درگیری میان افراد وابسته به حبیب غوریانی و نیروهای امنیتی در جبرییل هرات دو تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند.

منبع‌های محلی در هرات می‌گویند این درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی می‌خواستند حبیب غوریانی که از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی به بیشتر از یک سال زندان محکوم است، را بازداشت نمایند؛ اما حبیب غوریانی به مقاومت با نیروهای امنیتی پرداخته است که در پی درگیری‌ها دو تن از افراد وابسته به حبیب غوریانی کشته 5تن بازداشت و36 تن دیگر زخمی شده اند.

منبع‌ها می‌افزایند که این چندین‌بار است که نیروهای امنیتی می‌خواهند حبیب غوریانی را بازداشت نمایند؛ اما موفق نمی‌شوند. در عملیات روز گذشته نیز نیروهای امنیتی موفق نشدند که او را بازداشت نمایند و موفق شده که از ساحه فرار نماید.

حبیب غوریانی یکی از افراد مسلح غیر مسوول در هرات است که به گفته‌ی منبع، ده‌ها فرد مسلح دارد. غوریانی در انتخابات پارلمان دوسال پیش خود نامزد کرده بود؛ اما موفق نشد.