هشتم مارچ؛ بانوان هراتی خواستار توقف خشونت علیه زنان شدند

هشتم مارچ؛ بانوان هراتی خواستار توقف خشونت علیه زنان شدند

شماری از بانوان در ولایت هرات، با راهپیمایی و گرامی داشت از روز جهانی زن خواستار توقف جنگ و کاهش خشونت علیه زنان شدند. آنان مدعی اند که حقوق زنان از سوی سیاسیون، زورمندان و سایر افراد ذیدخل پایمال می‌شود.

الهه ساحل، فعال حقوق زن و برگزار کننده این تجمع از حکومت و گروه طالبان میخواهد که برخشونت علیه زنان خاتمه داده وسهم زنان را نادیده نگیرند.

خانم ساحل می افزاید که زنان حق کار ، حق تحصیل و حق تصمیم گیری در همه عرصه هارا دارند و باید در پروسه صلح نیز سهم فعال داشته باشند.

سونیتا شریف، سرکرتر شبکه زنان هرات از طرف های درگیر خواسته که از این بیشتر زنان را قربانی سیاست ها و ناملایمات قرار ندهید؛ بلکه زنان هم نیمی از پیکر جامعه اند که باید به آنان سهم شان داده شوند.

 خانم شریف می‌گوید که زنان افغان هیچگاه اجازه نمیدهندقربانی سیاست و خواسته های عده ای شوند. زنان حق زندگی ، حق آرامش وسهم‌ گیری را دارند ، وی هشدار میدهد که دیگر زنان افغان اجازه نمیدهند که به سرنوشت آنان معامله شود.

از سوی هم ناجی افشار، فعال حقوق زن میگوید : زنان افغان طی دو دهه مشکلات زیادی دیده و نمیخواهند به عقب برگردند، وی علاوه میکند که زنان افغان نباید قربانی سیاست ها شوند ، او از حکومت و گروه طالبان میخواهد که به خشونت علیه زنان خاتمه دهند.

در همین حال سید عبدالوحید قتالی والی هرات که در جمع اعتراض کننده گان پیوسته است میگوید حکومت آنچه توانسته برای از حمایت زنان انجام داده و همچنان خشونت علیه زنان را کاهش داده است.

والی هرات می افزاید، اداره محلی هرات مصمم است تا خواسته های زنان را برآورده سازد.