یک تاجر افغان با ایجاد رستورانت در کابل، برای چهل جوان زمینه کار را مساعد ساخت

یک تاجر افغان با ایجاد رستورانت در کابل، برای چهل جوان زمینه کار را مساعد ساخت

کشیدن مروارید از قعر دریا کار هنر است و تلاش؛ در شرایط ترور و ناامنی در کشور، شجاعت و خلاقیت یک تاجر افغان، زمینه کار را برای بیش از ۴۰ تن در کابل مساعد ساخته است؛ این درحالیست که اکثر تاجران ملی تلاش دارند؛ تا سرمایه‌های‌شان را به دلیل نبود امنیت مناسب بیرون بکشند.

این تاجر ملی رستورانتی را در قلب کابل افتتاح کرد، با افتتاح این رستورانت برای ۴۰ جوان زمینه کار را مساعد نموده که ازین میان ۱۰ تن آنان را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

ناهید فرید، نماینده مردم در مجلس نمایندگان در افتتاح این رستورانت گفت که ایجاد همچو فعالیت‌ها باعث تشویق سایر تاجران ملی می‌شود.

ناهید افزود:‌ «خبرهای بد را همیشه در افغانستان می‌شنویم؛ اما این بار خبر خوب این است که باوجود چاش‌ها و مشکلات امنیتی در کشور شاهد سرمایه گذاری یکی از تاجران ملی هستیم و این یک اقدام و فال نیک است».

گل احمد نورزاد نماینده مردم نمیروز در مجلس نمایندگان نیز با تشویق و حمایت ازین تاجر ملی می‌گوید که از حکومت میخواهیم تا در قسمت تامین امنیت تاجران توجه بیشتر نماید.

وی افزود: «درصورتیکه امنیت تاجران ملی تامین باشند، تاجران ملی در داخل کشور سرمایه گذاری می‌کنند و زمینه کار وشغل برای جوانان بیشتر مساعد می شود».

چهل سال جنگ و ناامنی در افغانستان، باعث فرار سرمایه‌های مادی و معنوی این کشور شده است. افغانستان یکی از کشورهایست که بیشترین مهاجر را در کشورهای مختلف دارد.

از سوی هم سیاست‌های دیمپینگ (زیر نرخ) کشورهای همسایه و وارد کردن کالاها بصورت غیر قانونی، یکی از چالش‌هایست که شرکت‌های تولیدی داخلی و تاجران ملی با آن روبرو می‌شوند.