رییس جمهور غنی پیروزی حسین بخش صفری را تبریک گفت

رییس جمهور غنی پیروزی حسین بخش صفری را تبریک گفت


رییس جمهور محمد اشرف غنی گفته است، پیروزی حسین بخش صفری بر حریف روسی اش «اکتابرین پکولیوف» که در یک مسابقه در مسکو شکست داد، به تمام هموطنان تبریک می گویم.

آقای غنی افزوده است،‌ در این اواخر ورزشکاران ما با سعی و تلاش فراوان در رشته های مختلف ورزشی افتخارات را به افغانستان به ارمغان آوردند و پیام واقعی مردم ما را که همانا صلح، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز  با سایر ملل جهان است، به گوش همه رساندند. برای حسین بخش صفری، موفقیت های بیشتر در تمام عرصه های زندگی آرزو مینمایم.

حسین بخش صفری، رزمنده مبارزات آزاد افغانستان شام روز گذشته (سه شنبه، ۱۷ حمل) در مسکو به مصاف حریف روسی اش  پیروز شد.