یک کانال آب‌گردان در بادغیس، ۱۴۸ هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار داده است

یک کانال آب‌گردان در بادغیس، ۱۴۸ هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار داده است

وزارت زراعت، آبیار و مالداری می‌گوید که با اعمار یک کانال آبیاری در روستای «کپه بابای» از مربوطات ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس، از ضایعات آب و جنجال‌های که میان مردمان این روستا بر سر تقسیم آب رخ می‌داد، جلوگیری شد.

 این وزارت همچنان گفته است که با ساخت این کانال ۱۴۸ هکتار زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار گرفته است.

این کانال از سوی پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی «CBARD» وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مشورت با شوراهای انکشافی و مردمی ساخته شده است.

محمد نادر، یک‌تن از دهقانان در این روستا می‌گوید: «قبل از اعمار این کانال، آب به زمین‌های مردم بالا نمی‌شد و مردم همه‌ساله، چهار تا پنج روز حشر عمومی می‌کردند و از تمام قریه‌جات در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر جمع می‌شدند تا بوجی‌ها را سنگ، خاک و ریگ پر کنند و بند بسازند و آب را به زمین‌های‌شان جهت دهند؛ اما وقتی باران و سیلاب می‌شد، همه چیز را می‌بُرد. دهقانان مشکلات زیادی داشتند و زمین‌های زیاد از کشت باز می‌ماند، همیشه جنگ و جنجال در بین مردم بر سر تقسیم آب وجود داشت

وی افزود، با ساخت این کانال، از ضایعات آب جلوگیری شده و آب کافی به زمین‌های دهقانان می‌رسد و حالا دهقانان می‌توانند سالانه دو فصل حاصل بگیرند.

گفته می‌شود، از این کانال آبیاری حدود ۲۴۵ خانواده به شکل مستقیم استفاده می‌کنند.

پیش ازین به دلیل ضایعات آب و خشک آبی، مردمان این روستا بر سر تقسیم آب همه ساله جنجال داشته اند.

پروژه رشد زراعت وانکشاف روستایی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه‌ای با فعالیت‌های مبتنی بر شوراهای محلی است که در راستای کاهش کشت کوکنار، در ولایت‌های ننگرهار، بادغیس و فراه فعالیت می‌کند.