رئیس جمهور غنی طی سفری به ولایت بلخ، سب استیشن ولسوالی خلم و شبکه توزیع برق در مارمول این ولایت رافتتاح کرد

 رئیس جمهور غنی طی سفری به ولایت بلخ، سب استیشن ولسوالی خلم و شبکه توزیع برق در مارمول این ولایت رافتتاح کرد

به گزارش ندای آگاه؛ محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور روز گذشته طی سفری به ولایت بلخ؛  سب استیشن برق ولسوالی خُلم و شبکه‌ی توزیع برق ولسوالی مارمول این ولایت را افتتاح کرد.

گفته میشود که با افتتاح و بهره برداری این پروژه ها ۱۸هزار خانواده از نور برق مستفید خواهند شد.

 این پروژه ها با هزینه ۷٫۶ میلیون یورو از کمک های بلاعوض کشور آلمان به پایه اکمال رسیده است.

دیدار با افرادی که از خشکسالی در ولایت‌های بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان و سمنگان آسیب دیده و همچنین دیدار با مسئولین نظامی و غیرنظامی بخش دیگر از سفر رئیس جمهور به ولایت بلخ را تشکیل می دهند.

از سوی هم   اسحاق رهگذر والی بلخ نیز، افتتاح سب استیشن و توزیع برق در این دو ولسوالی و روشن شدن هزاران خانه را یک اقدام نیک میداند؛ اما خواستار توجه بیشتر حکومت مرکزی  به وضعیت سیلاب زده گان و مناطقیکه از خشکسالی متاثر شده اند می باشد.

با این حال باشنده گان ولسوالی خلم و مارمل ولایت بلخ از دیدار رییس جمهور از این ولسوالی ها خرسند بوده واز رییس جمهور کشور خواستند تا برنامه های انکشاف اقتصادی و زراعتی را برای این ولسوالی ها روی دست بگیرند.

قرار است که آقای غنی در این سفرش به ولایت بلخ با مردم متاثر شده از خشکسالی ولایات بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان و سمنگان و همچنان با مسوولین ملکي و نظامي این ولایات دیدارهای جداگانه‌ای داشته باشد.