نهاد روند ملی صلح افغانستان، خواهان نقش معنادار در روند صلح افغانستان شد

نهاد روند ملی صلح افغانستان، خواهان نقش معنادار در روند صلح افغانستان شد

سازمان روند ملی صلح افغانستان، طی یک همایش خواهان نقش جامعه مدنی در پروسه صلح شد.

نهاد روند ملي صلح افغانستان، به هدف توضيح جايگاه جامعه مدني در فرايند صلح و اهميت نقش نظارتي اين روند در نشست تركيه، همايش را زير عنوان «اهميت جايگاه جامعه مدني در پروسه صلح و نقش نظارتي روند ملي افغانستان در نشست تركيه» برگزار کرد.

این نهاد از حکومت و گروه‌های دخیل در نشست صلح استانبول خواست که نباید نقش جامعه مدنی نادیده گرفته شود. آنان همچنان از حکومت خواست تا سهم معنادار برای جامعه مدنی و نسل نوین افغانستان در نظر گرفته شود.

قرار است تا یک هفته دیگر نشست صلح استانبول با حضور نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار شود.