آلمان برای تسریع روند صلح افغانستان آماده همکاری است

آلمان برای تسریع روند صلح افغانستان آماده همکاری است

مارک پوتزل نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که کشورش برای پیشرفت در پروسه صلح افغانستان آماده همکاری است.

پوتزل در سفرش به کابل، حمایت کشورش را از پلان های جدید حکومت افغانستان برای صلح اعلام نموده و ابراز امید واری کرده است که تلاش های آلمان برای صلح افغانستان منتج به گفتگو های مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان گردد.

گفتنیست که آقای پوتزل پیش از این با نماینده گان گروه طالبان نیز دیداری داشته است و برای آنان پیشنهاد کشور آلمان را به منظور پیشرفت در پروسه صلح افغانستان به آنان در جریان گذاشته است.

صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری که روز گذشته( یکشنبه 12 عقرب ) به رسانه ها جزئیات ارائیه می کرد گفته است که: "رئیس جمهور از نقش آلمان در پروسه صلح افغانستان قدردانی کرد. آلمان همواره از پروسه صلح حمایت کرده و هم‌چنان از دیالوگ که در دوحه بود و از پروسه‌ها و کارهایی‌که باعث شده ما پروسه صلح را به پیش ببریم، همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و همکاری کرده است.

آلمان از جمله کشور دخیل در صلح افغانستان است و باور کارشناسان آلمان می تواند نقش موثری را در پروسه صلح افغانستان با گروه طالبان ایفا کند، پیش از این نیز آلمان تلاش های جداگانه ی را در جریان نشست های که میان آمریکا و طالبان صورت گرفت؛ داشته است.

آلمان در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در فعالیت‌های آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان و تعلیم و تربیه پولیس افغان در طول بیشتر از یک دهه گذشته نقش فعال داشته است.

هر چند تلاش ها برای از سر گیری گفتگو های متوقف شده صلح با گروه طالبان جریان دارد، و نماینده گان طرف های گفتگو کننده صلح افغانستان(آمریکا و طالبان) با هم دیدار های غیر مستقیم داشته اند؛ اما روشن نیست که گفتگو های متوقف شده دوباره از سر گرفته خواهد شد و یا خیر ؟