هشدار شورای نامزدان ریاست جمهوری به کمسیون مستقل انتخابات

هشدار شورای نامزدان ریاست جمهوری به کمسیون مستقل انتخابات

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که در حدود ده دستۀ انتخاباتی عضویت آن را دارند، امروز (پنج شنبه ۳۰ عقرب )در نشستی خبری اعلام کرده است که دیگر بالای کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد ندارد و اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی این کمیسیون را نخواهند پذیرفت. 

اعضای این شورا، ادعا می‌کنند که نتیجۀ انتخابات برخاسته از آرای تقلبی و مهندسی شده خواهد بود.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و یکی از  اعضای این شورا می گوید: «نتایج انتخاباتی که به همین روال روان است، نه برای ما قابل پذیرش است، نه قانونی است، نه شرعی است، نه دیموکراتیک است، نه شفاف است، نه ارزشی است و نه انسانی است و به این نسبت، قابل پذیرش نیست.»

از سوی دیگر حکیم تورسن، یکی دیگری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو این شورا نیز افزوده است که : «به هیچ وجه رآی غیربایومتریک؛ رأیی‌که با تخطی و تقلب باشد، برای ما مدار اعتبار نیست.»

اعضای شورای نامزدان، گفته اند، که روی طرح شکل‌دهی حکومت تازه به‌جای حکومت وحدت ملی و برگزاری دوبارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری کار می‌کنند.

این در حالی‌است که در روند بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها ناظران دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری اشرف غنی به پیش می‌رود و ناظران در حدود دوازده دستۀ دیگر حضور ندارند.

در حدود دو هفته پیش، پس از آن‌که کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری در حدود هشت‌هزار رأی را آغاز کرد، شماری از دسته‌های انتخاباتی و شورای نامزدان با این کار مخالفت کردند و این روند را تحریم کردند.

روند بازشماری در هفده ولایت پایان یافته‌است و در نُه ولایت دیگر ادامه دارد. به همین ترتیب، در نُه ولایت دیگر رود بازشماری ازسوی شماری از دسته‌های انتخاباتی معترض، متوقف است.

اختلاف اصلی بر سر ۳۰۰هزار رأیی‌ است که به گفتۀ دسته‌های انتخاباتی معترض، آرای بدون بایومتریک استند و کمیسیون مستقل انتخابات این آرا را شامل بازشماری ساخته‌است.

این دسته‌های انتخاباتی، خواهان باطل شدن این آرا استند. بربنیاد طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات، آرای بدون بایومتریک اعتبار ندارند.

شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، می‌گوید که انتخابات از مسیر قانونی‌اش بیرون شده و رو به بحران است.

به گفتۀ اعضای این شورا، دستۀ انتخاباتی دولت ساز، به خریداری کارمندان کمیسیون انتخابات دست زده‌است.

اما، کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را بی‌بنیاد می‌داند و می‌گوید که نتیجۀ انتخابات بربنیاد آرای بایومتریک اعلام خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال روان برگزار گردید و قرار بود در ۲۷ ماه میزان نتایج ابتدایی آن اعلام شود؛ اما آنچه که مشکلات فنی گفته شد، الی ۲۳ عقرب برای بار دوم و اخیرا برای مدت نا معلومی به تعویق افتاده است.