نویسنده : poya

عبدالاحد پویا فرزند عبدالحبیب متولد سال (1370) در یک خانواده روشن فکر در ولایت کاپیسا چشم به جهان هستی گشوده، همزمان با فراگیری علوم دینی در مسجد و نزد بزرگان خانواده، دوره ابتدائیه و متوسطه را در لیسه عبدالهادی شهید و دوره ثانوی را در لیسه عالی انجینیر حبیب الرحمن شهید به درجه اعلی به پایان رسانده، پس از سپری نمودن آزمون کانکور در سال 1392 به دانشکده ژورنالیزم دانشگاه البیرونی راه یافت. آقای پویا پس از چهار سال تلاش های شبانه روزی و خسته گی نا پذیر در سال 1395 دروس دانشگاه را موفقانه به پایه اکمال رسانده و وارد دنیای خبرنگاری شد. پویا همزمان که دانشجوی خبرنگاری بود، از سال دوم دانشجویی خویش با خبرگزاری ندای آگاه به عنوان گزارشگر ایفای وظیفه می نمود و پس از فراغت نیز درین رسانه الی 1396 به صفت معاون مدیر خبر و از آن زمان تا اکنون به حیث مدیر ارتباطات درین آژانس ایفا وظیفه مینماید. عبدالاحد پویا ضمن اشتراک در سمینارها، ورکشاپ ها و گفتمان ها، کورس های کوتاه مدت و دراز مدت خبرنگاری تحقیقی را در سازمان آگاه و پایگاه خبرنگاران تحقیقی افغانستان (پیک) که از سوی انترنیوز حمایت می شد را نیز فرا گرفته است. موصوف علاقه وافر به تهیه گزارش های تحقیقی دارد و همزمان با چند رسانه در بخش تولید گزاش های تحقیقی کار می کند.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here