افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت شکننده امنیتی ولسوالی نُسی ولایت بدخشان

افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت شکننده امنیتی ولسوالی نُسی ولایت بدخشان

ای محلی ولایت بدخشان از شکننده بودن وضعیت امنیتی ولسوالی نُسی نگرانی دارند و می­گویند، جنگ‌جویان طالب در دو روستای نزدیک این ولسوالی جابجا شده اند و امنیت این ولسوالی با تهدید جدی رو به رو شده است.

طلب الدین قادری یک عضو شورای ولایتی بدخشان به هشدار می­گوید، در سه روز گذشته ولسوالی نُسی از آدرس گروه طالبان مسلح زیر تهدید جدی قرار گرفته و در دو روستای همجوار به مرکز ولسوالی، افراد گروه طالبان جابجا شده اند.

به گفته آقای قادری، ولسوالی نُسی هم مرز با کشور تاجکستان است و به دلیل داشتن فاصله زیاد از مرکز و کوهستانی بودنش، راه زمینی ندارد که نیروهای امنیتی از طریق زمین به آنجا اعزام شوند.

آقای قادری می­افزاید، اگر حکومت به وضعیت امنیتی این ولسوالی توجه جدی نکند، این ولسوالی سقوط خواهد کرد و اگر طالبان موفق شوند که آن را سقوط بدهند، باز پس گیری آن برای نیروهای امنیتی بسیار دشوار خواهد بود.

از سویی هم، ثناؤالله روحانی سخن‌گوی پولیس بدخشان این نگرانی‌ها را تایید می­کند. آقای روحانی به هشدار می­گوید، طالبان در روستای زُغر که فاصله نزدیک با مرکز این ولسوالی قرار دارد جابجا شده اند.

سخنگوی پولیس بدخشان می­گوید، نیروهای کمکی از ولسوالی‌های همجوار به آنجا اعزام شده و فرماندهی پولیس بدخشان برای فرستادن نیروی کمکی بیشتر از فیض آباد، منتظر هلیکوپتر هستند.

پیش از این نیز مقام‌های محلی ولایت بدخشان گفته بودند که طالبان از راه کوتل توپ خانه در ولسوالی زیباک که با چترال پاکستان هم مرز است رفت آمد دارند. مقام های محلی بدخشان همچنان از حضور دست کم ۷۰ نفر از جنگجویان اوزبیک، چچنی و تاجیکی در دره خستک ولسوالی جرم در کنار جنگجویان داخلی طالب خبر داده  و گفته بودند که این افراد توسط شخصی به نام فرقان اویغور رهبری می شوند.

این همه در حالیست که ولسوالی‌های وردوج و یمگان ولایت بدخشان، از چهار سال به این‌سو در کنترول افراد طالبان قرار دارند و تا هنوز حکومت مؤفق نشده است این دو ولسوالی را از طالبان پس بگیرند.

محراب الدین ابراهیمی