هشت تن در پی راکت پراگنی‌ها در بلخ زخمی شدند

هشت تن در پی راکت پراگنی‌ها در بلخ زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری ندای آگاه صبح امروز در پی راکت پراگنی‌ها بر بخش‌های از ولسوالی دهدادی هشت تن به شمول دو کودک زخمی شده اند.

خبرنگار ندای آگاه در بلخ می‌گوید که این راکت‌ها از سمت ولسوالی چمتال به سمت ولسوالی دهدادی فیر شده و هدف آن قول اردوی 209 شاهین بوده است.

شماری از راکت‌های پرتاب شده بر منازل مسکونی برخورد کرده اند.

گزارش شده که یک راکت  در لیسه نسوان قلعه جنگی در این ولسوالی برخورد نموده و تا کنون تلفات آن مشخص نشده است.

خبرنگار ما می‌گوید: نیروهای امنیتی در ساحه مستقر شده اند  واجازه ورود به کسی را به ساحه نمی‌دهد.

پس از برخورد این راکت‌ها شماری از خانواده‌ها خانه‌های شان را به قصد مزار شریف ترک کرده اند.

هر چند مشخص نیست که این راکت ها از سوی چی کسی پرتاب شده، اما پیش از این چندین ولسوالی بلخ به دست گروه طالبان سقوط کرده بود.