قرارداد بند شاه توت امروز امضا می شود

قرارداد بند شاه توت امروز امضا می شود

به نقل از  India Today  شاه‌توت دومین پروژه بندسازی در افغانستان است که از سوی هند تمویل می‌شود و این بند، آب آشامیدنی را برای دو میلیون شهروند کابل تأمین خواهد کرد.

رسانه هندی افزوده‌است که در این نشست دوطرف درباره همکاری مشترک در امر مبارزه با تروریزم نیز گفتگو خواهند کرد.

بند شاه‌توت که بر فراز رودخانه‌ کابل در ساحه‌ للندر ولسوالی چهار آسیاب ساخته می‌شود، به جریان آب دوامدار این رودخانه و تامین آب آشامیدنی مورد نیاز باشندگان کابل کمک خواهد کرد.

گفته می شود، با ساخت این بند بیش از ۴ هزار هکتار زمین زراعتی نیز آبیاری خواهد شد.

این بند آب، در ولسوالی چهارآسیاب کابل، ظرفیت ذخیره‌‌ ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب را دارد که از این مقدار آب می‌توان دو تا پنج مگاوات برق نیز تولید کرد.