سیاسی

اجتماعی

ONLINE VOTE

آیا از اطلاع رسانی ما راضی هستید؟

Result

SOCIAL PIXEL

اقتصادی

 

به گزارش ندای آگاه به نقل از ودصم والی ولایت پکتیکا طی جلسه مشورتی که اخیراً جلسۀّ به منظور

مطالب بیشتر

۱ـ دالر ـــــــــــــــــــــــــــــ 71.35

۱ـ یورو ـــــــــــــــــــــــــــ 82.70

۱ـ پوند ــــــــــــــــــــــــــــ 94.30

۱ـ فرانک سویس ـــــــــــــ 70.80

۱ـ دالر

مطالب بیشتر

به گزارش ندای آگاه؛ کار اعمار بخشی از تاسیسات میدان هوایی زرنج که شامل تعمیر هوا شناسی، تعمیر اطفائیه، سرک

مطالب بیشتر

به گزارش ندای آگاه؛ محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور روز گذشته طی سفری به ولایت بلخ؛  سب استیشن برق

مطالب بیشتر

ریاست برشنا از تکمیل یک پروژه 51 میلون دالری، در ولایت بغلان خبر داده می گوید: که 72 پایه

مطالب بیشتر

 

به گزارش ندای آگاه، ریاست برشنا از آغاز احداث  یک سب ستیشن به ارش 2/20 میلون دالر در

مطالب بیشتر

ریاست برشنا از تکمیل یک پروژه 51 میلون دالری، در ولایت بغلان خبر داده می گوید: که 72

مطالب بیشتر

 

به گزارش خبرگزاری ندای آگاه به نقل از ودصم، اداره احصاییه مرکزی افغانستان در گزارش تازه

مطالب بیشتر

وطنیست عالیست

 چهارمین نمایشگاه تولیدات داخلی تحت نام"وطنیست عالیست" امروز درشهرهرات گشایش یافت

به گزارش خبر

مطالب بیشتر