حادثه ترافیکی مهاجران افغان در ترکیه چگونه اتفاق افتاد؟

حادثه ترافیکی مهاجران افغان در ترکیه چگونه اتفاق افتاد؟

 

اجساد پنج پناهجوی افغان که در یک حادثه ترافیکی مرگبار در ترکیه جان باخته بودند به کابل انتقال یافت. این رویداد که در نخستین روز جنوری سال روان (ده روز پیش) اتفاق افتاده بود در نتیجه آن ۵ پناهجو جان باختند و ۸ تن دیگر زخم برداشتند.

موتر حامل ۱۳ مهاجر افغان که از ایران به گونه غیرقانونی وارد ترکیه می شدند، در شهر آغری این کشور از جاده منحرف و دچار حادثه ترافیکی شد. پس از نشر این رویداد، سفارت افغانستان در انقره برای شناسایی اجساد قربانیان و بررسی این رویداد هیئتی را به محل فرستاد.

یافته های این هیئت نشان می دهند که موتر حامل مهاجرین در نتیجه شلیک پولیس ترکیه از جاده منحرف و دچار حادثه شده است.

وزارت خارجه افغانستان گفته وقتی موتر حامل این پناهجویان از ایران وارد خاک ترکیه می شد، راننده ترکی اش در ایست بازرسی پولیس ترکیه توقف نکرده است و پولیس مرزی این کشور به موتر تیراندازی نمود.