انفجار بالون گاز در کابل جان پنج تن را گرفت

انفجار بالون گاز در کابل جان پنج تن را گرفت

مقامات امنیتی در شهر کابل می گوید، شب گذشته در نتیجه انفجار بالون گاز و آتش سوزی در چهار راهی برکی شهر کابل پنج تن جان باخته اند.

فردوس فرامرز سخن‌گوی پولیس کابل، به رسانه ها می گوید که این رویداد شب گذشته (۱۳ جدی) در چهار راهی برکی در یک نانوایی اتفاق افتاده است که در نتیجه آن پنج تن جان باخته اند.

همزمان با سردی هوا، خسارات ناشی از استفاده گاز، امسال بیش از۲۰ تن در کشور جان خود را از دست داده اند.