دیدبان شفافیت: بودجه ۱۴۰۰ بر اساس منافع بازیگران سیاسی تنظیم شده است

دیدبان شفافیت: بودجه ۱۴۰۰ بر اساس منافع بازیگران سیاسی تنظیم شده است

دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که بودجه انکشافی سال 1400 بر اساس نیازهای شهروندان نه؛ بلکه بر بنیاد منافع بازیگران سیاسی تنظیم شده و نامتوازن است

سید اکرام افضلی؛ رییس اجرایی دیدبان شفافیت امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری در کابل گفت: «در حالی که ویروس کرونا وضعیت اقتصادی را به شدت تهدید می‌کند، بودجه انکشافی بر اساس اصول توسعه متوازن تهیه نشده؛ بلکه پروژه‌های انکشافی بر اساس منافع سیاسیون تعیین گردیده‌است».

به گفته افضلی، نفوس، میزان فقر و جغرافیا معیاری برای تخصیص بودجه نبوده؛ بلکه این رقابت میان نخبگان سیاسی است که سقف و موقعیت پروژه‌های انکشافی را تعیین می‌کند.

او تاکید کرد: «ما انتظار داریم که گفتگو میان پارلمان و حکومت منتج به ایجاد یک چارچوب اصلاحی درازمدت برای بودجه ملی شود؛ نه اینکه یکبار دیگر معامله سیاسی صورت گیرد».

در همین حال، محمد ناصر تیموری؛ مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز گفت: «در حالی که بر اساس قانون، کدهای احتیاط نباید از 3% بیشتر باشد، اعتبار بودجه ملی به‌خاطر تخصیص ناموجه بودجه به این کدها برای سال‌های متواتر پرسش‌برانگیز بوده‌است».

این در حالی است که نمایندگان مردم بودجه سال ۱۴۰۰ را ناعادلانه خوانده و خواهان اصلاح آن از سوی وزارت مالیه می باشند.