احتمال تمدید ماموریت نظامی آلمان در افغانستان

احتمال تمدید ماموریت نظامی آلمان در افغانستان

قراراست کابینه‌ی آلمان ام‌روز(چهارشنبه، ۲۴فبروری/ششم حوت) ماموریت نظامی‌اش در افغانستان را تا ختم جنوری ۲۰۲۲ تمدید کند.

انیگرت کرمپ کارنباور، وزیر دفاع آلمان روزگذشته ضمن بیان این مطلب هشدار داد که خروج پیش از وقت و شتابزدۀ سربازان ناتو از افغانستان، آینده مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان را تهدید خواهد کرد.

هم اکنون حدود ۱۱۰۰ سرباز آلمانی در افغانستان مستقراست و پس از ایالات متحده، آلمان بیش‌ترین شمار نظامیان خود را در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو، در افغانستان مستقر کرده است. میعاد کنونی ماموریت نظامیان آلمان درکشور در آخر ماه مارچ سال روان به پایان می‌رسد.

بر اساس توافقنامۀ صلح امریکا- طالبان که یکسال پیش در قطر امضا شد، باید تمام نظامیان خارجی تا ماه می سال روان از افغانستان خارج شوند. طالبان نیز در این توافقنامه به قطع روابط با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده، کاهش خشونت و مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تعهد کرده اند.

با این حال، مقام‌های ناتو و امریکایی گفته‌اند که طالبان به تعهدات‌شان عمل نه‌کرده‌اند و بر اساس تازه ترین گزارش سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده، اعضای القاعده در صفوف و ساختارهای سوق و اداره‌ی طالبان مدغم شده اند.

حملات طالبان بر نیروهای خارجی پس از توافق‌نامه‌ی دوحه متوقف شد؛ ولی این گروه هشدار داده بودند که اگر نیروهای خراجی براساس توافق‌نامه‌ی دوحه الی ماه می افغانستان را ترک نه‌کنند، حملات خود را علیه آنان تشدید خواهند بخشید.