نشست هماهنگی سخنگویان ولایتی در وزارت امورداخله دایر گردید

نشست هماهنگی سخنگویان ولایتی در وزارت امورداخله دایر گردید

این سیمنار از چهار روز به این طرف از سوی وزارت داخله، به هدف ارتقای ظرفیت در بخش ارتباطات استراتیژیک، افزایش هماهنگی و تقویت همکاری‌ با خبر نگاران در امر اطلاع رسانی برای آمرین مطبوعات پولیس و سخنگویان قوماندانی های امنیه ولایات دایر گردیده بود، که روز گذشته باحضور محب الله محب مشاور امنیت ملی به پایان رسید.

داکتر حمد الله محب با اشاره به شکست گروه طالبان در میدان های جنگ گفت گروه طالبان دیگر توان مبارزه با نیروهای امنیتی را از دست داده اند. گروه طالبان تلاش دارند با تبلغات منفی در اذهان عامه جا پیدا کنند و نیاز است که سخنگویان با ارایه واقعیت ها مردم را از حقایق آگاه بسازند.

در همین حال محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امورداخله نشست سخنگویان سه ارگان بزرگ حکومت را، یک فرصت خوبی در جهت ارتباطات و هماهنگی عنوان کرد و گفت که یکی از دست آوردهای بزرگ حکومت آزادی بیان و دموکراسی است که نیروهای امنیتی و دفاعی در کنار مردم خویش در جهت حفظ و تداوم آن تلاش کردند و حتی در این راه قربانی دادند.

آقای اندرابی، اعمال ترویستی  گروه طالبان بالای مردم ملکی و تاسیسات عام المنفعه را از ناتوانی آنان در میدان های نبرد دانست و گفت که اکنون این گروه طالبان با تغییر تکتیک، از طریق جنگ روانی و شایعات نادرست، نمیتوانند بر اعمال تروریستی و جنایات جنگی شان پرده اندازند.