نشست بین المللی بدون نماینده ای از افغانستان!

نشست بین المللی بدون نماینده ای از افغانستان!

نشست نماینده های دولت امریکا ؛ چین ، روسیه ونماینده اتحادیه اروپا درمورد افغانستان درواشنگتن...!!

به گزارش خبر گزاری "تاس" این نشست قرار است به تاریخ 21 و22 مارچ سالجاری در واشنگتن در مورد راه های دستیابی به صلح در افغانستان برگزارگردد، ولی نماینده ای از دولت افغانستان در این نشست حضور نخواهد داشت.

از جانب امریکا زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در افغانستان، ضممیر کابللوف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه، دن سیجون، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه چین برای افغانستان و رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در آن شرکت خواهند کرد.

هدف اصلی این نشست پشتیبانی بین الملی برای برای دستیابی صلح همه جانبه در افغانستان خواهد بود و نقش هریک طرفین میتواند دراین روند سرنوشت ساز باشد. دراین گزارش ازاشتراک نماینده دولت افغانستان چیزی گفته نشده است.
یادداشت : اگراین نشست به نتیجه برسد، دقیقآ سناریوی توافقات «ژنو» دولت شوروی آن‌زمان که زمینه خروج قوایی شوروی را هموار ساخت تکرار میگردد، ممکن است این نشست توافقات «واشنگتن» نامگذاری گردد تا زمینه خروج قوایی اشغالگر را مهیا سازد.