آرزوی صلح و امنیت در قالب هر شعر جوانان افغان

آرزوی صلح و امنیت در قالب هر شعر جوانان افغان

جشنواره شعر و صلح زیر نام (یک صدا برای صلح) از سوی سازمان مدنی صفوان با حضور ادیبان و شاعران جوان در کابل برگزار شد.

یاسر صفوان رییس عمومی سازمان مدنی صفوان گفت، هدف از این جشنواره حمایت از صلح سرتاسری در کشور می باشد که شاعران و قلم بدستان جوان از ۱۲ ولایت کشور در این مراسم شرکت کرده اند.

به گفته‌ی صفوان در این مشاعره از هر ولایت دو شاعر که در وصف صلح شعر سروده بودن، اشعار شان به خوانش گرفتند.

لیلی امیری شاعر جوان از ولایت هرات  در این برنامه شرکت کرده  بود، میگوید که هدفش فقط آوردن صلح در کشور از طریق شعر است و همواره کوشش میکند برای برقراری صلح در کشور شعر های زیادی بسراید.

مقدسه جلال زی، یک تن از شاعران بانوان که از ولایت ننگرهار شرکت کرده بود گفت که از این بعد بخاطر صلح در کشور و خواستن حقوق زنان صدایش را از طریق خوانش وسرایدن شعر به گوش مردم ومسولین برساند .

آمدن صلح و امنیت دایمی در کشور یکی از خواستهای اشتراک کننده گان این جشنواره میباشد. آنان از حکومت و گروه طالبان می خواهند که جنگ و خونریزی را توقف و به صلح و اتحاد روی بیآورند.

این اشتراک کنندگان همچنان از جامعه جهانی و کشور های دخیل خواستند تا زمينه آوردن صلح دايمي را در کشور فراهم .