یک نهاد ورزشی در کابل به خانواده های بی بضاعت کمک کرد

یک نهاد ورزشی در کابل به خانواده های بی بضاعت کمک کرد

 

نهاد خیره سهیل احمد مغلزی، به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برای ۵۰ خانواده بی بضاعت مواد خوراکی توزیع کرد.

این نهاد می‌گوید که این کمک ها ادامه خواهند داشت. پیش ازین نیز این نهاد ورزشی در جریان جهیش ویروس کرونا به صدها خانواده افغان کمک نقدی و غیر نقدی کرده بود.

سهیل احمد مغلزی یکی از ورزشکار افغان است که در رشته مشت‌زنی قهرمانی دارد.

این ورزشکار افغان از تاجران و سرمایه داران کشور می خواهد که در جریان ماه مبارک رمضان توجه خاص به طبقه فقیر کشور داشته باشند.