قرار است کمپاین تطبیق واکسین سرخکان فردا در حدود بیست ولایت افغانستان آغاز شود.

قرار است کمپاین تطبیق واکسین سرخکان فردا در حدود بیست ولایت افغانستان آغاز شود.

قرار است کمپاین تطبیق واکسین سرخکان فردا در حدود بیست ولایت افغانستان آغاز شود.

داکتر دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این کمپاین برای ده روز ادامه خواهد یافت.

وی افزود:

" کمپاین‌های واکسین را که وزارت صحت عامه افغانستان تطبیق می‌کند معمولاً خانه به خانه می‌باشد اما واکسین سرخکان بنابر نوعیت واکسین چون از طریق پیچکاری تطبیق می‌شود، تیم‌های صحی در نزدیک محلات، خانه‌ها و قریه جات جا به جا خواهند شد و از والدین که اطفال نُه ماهه الی ده ساله دارند خواسته می‌شود که اطفال خود را واکسین کنند."

به گفته آقای نظری، کمپاین تطبیق واکسین سرخکان در دَور اول در ولایت‌های بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوگر، نورستان، پکتیکا ،پکتیا، پنجشیر ، پروان، سرپل، میدان وردک و دایکندی به اجرا گذاشته خواهد شد.

وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که در نظر است تا حدود ۱۴ میلیون طفل نُه ماهه الی ده ساله تحت پوشش این کمپاین قرار داده شوند.