کمک 25 میلیون دالری بانک جهانی برای آموزش کودکان افغانستان

کمک 25 میلیون دالری بانک جهانی برای آموزش کودکان افغانستان

بانک جهانی، ۲۵ میلیون دالر را به منظور افزایش دسترسی کودکان در افغانستان به آموزش‌های ابتدایی و ثانوی تصویب کرده است.

در اعلامیه‌ی بانک جهانی که امروز( پنچ‌شنبه، 12 حمل) به نشر رسیده، آمده است که این مقدار پول از طریق برنامه‌ی همکاری جهانی برای آموزش و ساخت صد باب مکتب جدید در افغانستان پرداخت می‌شود.

بر اساس اعلامیه، این کمک در راستای ارتقای سطح آموزش، بهبود دسترسی کودکان به ویژه دختران به تعلیم و تربیه، حمایت از برنامه‌های آموزشی برای آموزگاران و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی در سطح محلی نیز به مصرف خواهد رسید.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان، گفته است:به گفته‌ی هیتری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان «افغانستان پیشرفت‌های زیادی در راستای بهبود سطح آموزش در دو دهه‌ی گذشته داشته است. با این حال اما ۳٫۵ میلیون کودک در این کشور هنوز هم از رفتن به مکتب محروم اند و نیمی از مکتب‌ها در سطح افغانستان هنوز هم فاقد زیرساخت‌های مناسب آموزشی می‌باشند. این مقدار پول، به دولت افغانستان کمک خواهد کرد تا یک محیط بهتر آموزشی را ایجاد کند تا کودکان بیشتری در سراسر این کشور شامل مکتب شوند

در همین حال، آلیس البرایت، رییس اجرایی برنامه‌ی همکاری جهانی برای آموزش، سرمایه‌گذاری روی آموزش دختران را یکی از مطلوب‌ترین بخش‌هایی خوانده که یک کشور می‌تواند انجام دهد