No icon

یک مهاجم انتحاری در شهر کابل شناسایی و سپس از پا در آورده شد

 

نیروهای امنیتی یک مهاجم انتحاری را که قصد انفجار مواد همراه اش را در پارک شهر نو کابل داشت، شناسایی و سپس از پا در آوردند.

محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی، لحظات پس از پا در آورده شدن مهاجم انتحاری به خبرنگاران گفت که شخص مذکور قصد انجام حمله انتحاری در میان افرادیکه برای اهدای خون، به زخمیان رویداد های اخیر جمع شده بودند را داشت، که قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی موضف در ساحه شناسایی و مورد هدف قرار گرفته است.

شماری از شهروندان کابل، برای جمع آوری خون به زخمیان رویداد های اخیر شهر کابل، خیمه یی را در پارک شهر نو کابل بر پا کرده اند.

در این رویداد به جز شخص انتحار کننده به کسی دیگر آسیبی نرسیده است.

 

Comment