موترهای با پلیت (و.ج) توقف داده می شوند

موترهای با پلیت (و.ج) توقف داده می شوند

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری امروز در پنجاه هفتمین جلسه شش و نیم صبح گفته است، موترهای که در پلیت شان «و.ج» نوشته شده است به دلیل سوء استفاده، توقف داه می شوند.

به گفته‌ی آقای صالح ممکن است جنگجویان طالب و طالبان داعشی با استفاده از پلیت «و.ج» فاجعه خلق کنند.

این پلیت مخصوص کارمندان وزارت داخله بوده و تاهنوز ۱۵۵ عراده موتر با پلیت «و.ج» به کارمندان این وزارت توزیع شده است.

معاون اول از صاحبان این پلیت ها خواسته است که دیگر با این موتر ها گشت و گذار نکنند.

این در حالیست که روز گذشته در یک حمله بر کاروان خان محمد وردک وکیل مردم در پارلمان ۸ تن کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر بشمول خان محمد وردک زخم برداشته اند.